top of page
배터리1_03.png

Battery

  • 0c61692389279_03

리튬인산철/리튬이온/NCM, 가장 안정적인 2차 배터리 셀로 제작

선체구조 및 목적에 따른 설계 및 제작

​설계

20210901_105523.png
20210901_110329.png
20210901_110343.png
20210901_111558.png

배터리 제작품, 라인업

20210901_111903.png
20210901_111916.png
20210901_111933.png
20210901_111946.png
20210901_112003.png
20210901_112017.png
20210901_112030.png
20210901_112040.png
20210901_112053.png

​특수목적용 배터리 제작

지오소나 로고1.jpg
bottom of page